menu

Zorg video’s en E-Learning

Samen Beslissen - enkele voorbeeld video's

FMA is al jaren actief in de zorg, zowel in het geven van impact-volle en hoogwaardige trainingen (op locatie en online) als ook het verzorgen van informatieve video’s met als aandacht het Samen Beslissen.

FMA regelt desgewenst voor u:
Professionele acteurs – Regisseur – Camera professionals – Geluid + Licht + Scenario 

Het is niet toegestaan deze video’s te delen en/of zelf te gebruiken.

Consultkaart - juist voorbeeld

In deze video ziet u hoe een arts de patient op de juiste wijze meeneemt in het juist gebruiken en interpreteren van de consult kaart. 

Het laat zien hoe je als arts samen met de patiënt Samen Beslissen kunt toepassen.

Dit is ter ondersteuning vanuit Samen Beslissen wat zorg breed wordt geïmplementeerd en feitelijk toepasbaar op iedere consult kaart. 

Consultkaart - onjuist voorbeeld

In deze video ziet u hoe een patient onvoldoende meegenomen wordt in het just gebruiken en interpreteren van de consult kaart. 

Hierdoor laat de arts kansen liggen in het proces van Samen Beslissen.

Dit is ter ondersteuning vanuit Samen Beslissen wat zorg breed wordt geïmplementeerd en feitelijk toepasbaar op iedere consult kaart. 

Gewenst Gedrag

Je ervaart een vervelende situatie, een hand op je rug, of je hoort of ziet iets gebeuren maar durft er op dat moment niets van te zeggen. Een krachtig middel om (Zorg) personeel duidelijk te maken wat hierin de mogelijkheden zijn en wat gewenst gedrag is op de werkvloer, is een duidelijke informatieve video. Diverse doelgroepen worden hierin meegenomen met als effect dat eenieder zich serieus genomen voelt en aangesproken. 

Verpleegkundig Specialist

In deze video ziet u de Verpleegkundig specialist, die hem gedurende het gehele traject hierin begeleid, aan het woord. Doordat zij hem begeleid heeft, heeft ze hem en zijn voorkeuren goed leren kennen en zo wordt er Samen gekeken naar de verschillende behandelopties.

MDO overleg

Het zogeheten Interprofessioneel  samenwerken vanuit Samen Beslissen is hier vastgelegd. De levenswijze van  Patiënt Jason, een 23 jarige diabetes patiënt type 1 wordt hierin besproken. Het lukt Jason niet om de insuline pen op de juiste manier te gebruiken door een onregelmatige levensstijl. Daarnaast heeft hij moeite om de adviezen op te volgen vanuit het behandelplan. 

Vakjargon in de Zorg

In deze video ziet u dat er door de arts veel vakjargon gebruikt wordt, en dat maakt het erg lastig of zelfs helemaal niet te volgen door de patient.

Want woorden zoals: polysomnografie, apneus en hypopneus, de A.H.I. en arbitrair vastgesteld afkappunt..zegt de patient helemaal niets. 

 

Patiënt route - van opname tot ontslag

Deze video bevat een realistische CVA patiënt casus aan de hand waarvan de zorgprofessional die deze e-learning doet, kan reflecteren op het proces van Samen Beslissen. In deze video gaat het om de kern van Samen Beslissen, waarmee de arts de patiënt die herstellende is van een tia, meeneemt in het Samen Beslissen proces. Video op aanvraag

Informatie video Risico borstkanker 

In deze video ziet u hoe een chirurg de inrichting van de na-controle bespreekt met een patiënte in de spreekkamer. Ter ondersteuning van het besluitvormingsproces over de nacontrole,  wordt het persoonlijk risico van de patient berekent op de terugkeer van een tumor. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een voorspellingsmodel. 

Teaser - De kern van Samen Beslissen

In deze video ziet u een sneakpreview van dit e-learning pakket van de Federatie van Medisch Specialisten. In deze e-learnings, staan de kern van Samen Beslissen centraal. Waar gaat het in het gesprek met de patient nu echt om? Hoe verdiep je je nu werkelijk in de situatie van de patient en hoe neem je dit mee in de besluitvorming? Patiënt route van opname tot ontslag. 

De rol van de verpleegkundige, een andere kijk

In deze video ziet u hoe de verpleegkundige in gesprek gaat met de behandelend arts. Samen bespreken zij de patiente, mevrouw Hamsa die andere informatie deelt met de arts dan met de verpleegkundige. Doordat mevrouw Hamsa de ‘witte jassen’ nogal intimiderend vindt en zich om diverse redenen, niet houdt aan afgesproken therapieën, is het belangrijk dit met elkaar te bespreken. Dat de Ramadan daar tussendoor is gekomen helpt mevrouw Hamsa en haar pijn klachten ook niet. 

Basalt-video-01
Samen Beslissen e-learning

De jonge CVA patiënt Carlo heeft het moeilijk om een keuze te maken tussen de opties handmatig met een stok lopen of met een rollator. “Die rollator ziet er toch niet uit? zegt hij verontwaardigd, en wat zal mijn broer wel niet zeggen, als hij mij daarmee ziet? Die gaat mij dissen en keihard uitlachen. 

De betrokken fysiotherapeut neemt hem stap voor stap mee in het proces en bespreekt samen met Carlo de verschillende opties en de voor en nadelen daarvan. De 4 stappen van Samen Beslissen zijn daarin maatgevend. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.