Privacyverklaring

introductie

1. Dit privacy- en cookiebeleid beschrijft het privacybeleid van Findmyartist.org, (FMA) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 343155222 (Nederland). Voor de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerkingsverantwoordelijke YourHosting. en het zet zich in voor de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en het doel van die privacy. Het beleid is om aan u te beschrijven hoe FMA persoonlijke informatie over u die aan FMA is verstrekt, zal gebruiken. 3. Door uw persoonlijke informatie aan FMA te verstrekken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van deze en alle andere informatie die aan FMA wordt verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u op enig moment het gebruik van uw persoonlijke informatie waarmee u heeft ingestemd wilt wijzigen, neem dan contact met ons op via [email protected]. FMA kan dit privacybeleid te allen tijde herzien door een update op haar website(s) te plaatsen. Zorg ervoor, dat wanneer u deze website bezoekt en deze van tijd tot tijd gebruikt om het dan geldende privacybeleid te bekijken en uw voorkeuren bij te werken. Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2021. Lees dit in samenhang met onze algemene voorwaarden.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wetgeving (“de DPA”). 2. FMA (of een van haar onderaannemers) kan op de volgende manieren persoonlijke informatie over u verzamelen: A. Alle informatie die u verstrekt wanneer u een aanvraag invult en indient bij FMA om u te registreren op haar website(s) of om e-mailwaarschuwingen of andere communicatie van FMA te ontvangen; B. alle informatie die u verstrekt via berichten op forums en blogs en alle andere berichten die u op de FMA-website plaatst (in dergelijke omstandigheden is de informatie die u plaatst natuurlijk ook beschikbaar voor gebruikers van de website over de hele wereld); C. tijdens een transactie met ons; en d. alle andere informatie die u aan FMA verstrekt wanneer u informeert over ons bedrijf, ons e-mailt, belt of schrijft, of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt. 3. FMA (of een van haar onderaannemers) kan ook informatie over u ontvangen van derden.

Opslag en bewaring van uw gegevens

1. De FMA-website bewaart alle gegevens en uw informatie op een beveiligde server. De technologie die door het hostingbedrijf wordt gebruikt en het beveiligingsbeleid dat FMA heeft geïmplementeerd, zijn bedoeld om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik. 2. FMA bewaart uw gegevens (voor zover toegestaan ​​door de VGA- DPA) zodat FMA deze kan gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Gebruik van uw gegevens

1. FMA kan uw persoonsgegevens (in ieder geval met inachtneming van de eisen van de DPA) voor de volgende doeleinden gebruiken: A. het beheren van uw website-account(s) en anderszins in verband met enige dienst waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt, waaronder e-mailmeldingen, transacties met ons en wedstrijden en acties waaraan u deelneemt; B. reageren op vragen die u stelt; C. u, met uw toestemming, nieuwsbrieven en/of waarschuwingen en informatie over ppppMBI’s of toekomstige diensten van derden sturen; en d. om geaggregeerde statistieken over gebruikers, verkeerspatronen, enz. van de FMA-website en andere diensten te genereren en om FMA-marketingplannen te ontwikkelen. 2. FMA kan uw informatie ook als volgt vrijgeven (in ieder geval met inachtneming van de vereisten van de gegevensbeschermingsautoriteit): A. als u FMA hiervoor toestemming heeft gegeven, aan andere geselecteerde organisaties zodat zij contact met u kunnen opnemen of u informatie kunnen sturen per post, telefoon en/of e-mail; B. aan alle dienstverleners, onderaannemers en agenten die door FMA zijn aangesteld om de bovenstaande functies namens haar en in overeenstemming met haar instructies uit te voeren; C. aan derden die door FMA zijn geselecteerd als onderdeel van geaggregeerde en geanonimiseerde statistieken over gebruikers, verkeerspatronen, enz. van de FMA-website; d. aan dergelijke personen en/of instanties die nodig zijn om FMA naleving van toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken te verzekeren; e. (wanneer u materiaal plaatst dat een strafbaar feit is of kan vormen, inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, aanleiding geeft tot een civiele procedure of de Algemene voorwaarden van de toepasselijke website schendt en indien anderszins noodzakelijk om de rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen van FMA en haar klanten), aan een relevante autoriteit of derde partij die FMA eist om de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijk materiaal op een FMA-website plaatst of lokaliseert; en aan elke persoon die een informatieverzoek indient bij de FMA. 3.

In het geval dat FMA wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan het kopende/fusiebedrijf onder de overgedragen activa. Hierdoor kan uw relatie met het betreffende FMA-bedrijf ondanks de eigendomsoverdracht blijven bestaan. Onze persoonlijke informatie kan ook (op vertrouwelijke basis) worden overgedragen aan bedrijven waarmee FMA in onderhandeling is over een dergelijke verkoop/fusie als onderdeel van de verificatie die door de derde partij op FMA wordt uitgevoerd. 4. Bij het verwerken van uw informatie in overeenstemming met het bovenstaande, kan FMA (voor zover toegestaan ​​door de AVG-DPA) deze verzenden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). FMA zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie in dergelijke omstandigheden veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid wordt behandeld, maar uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat de wetten van landen buiten de EU uw informatie mogelijk minder beschermen dan Nederland. . Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan FMA verstrekt, stemt u in met de overdracht van uw gegevens buiten de EU, tenzij u specifiek anders aangeeft.

Registratie

1. Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de FMA-website, kan de FMA u vragen om u te registreren en bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. 2. U wordt eraan herinnerd dat u, naast de bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid, wanneer u zich registreert, ook akkoord gaat met: echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd door het relevante registratieformulier (dergelijke informatie is de “Registratiegegevens”); en B. de Registratiegegevens onderhouden en onmiddellijk bijwerken om ze volledig up-to-date te houden.

Veiligheid

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, worden uw persoonlijke gegevens achter beveiligde netwerken opgeslagen en zijn deze alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen en die de informatie vertrouwelijk moeten houden.

Beheer van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken: • Wanneer u wordt gevraagd om een ​​formulier op de website in te vullen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen, distribueren of verhuren aan derden, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben. Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk op het bovenstaande e-mailadres. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn onmiddellijk corrigeren. De gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij. Waar de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) AVG.

Gebruik Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin.

De FMA wil haar leden zoveel mogelijk extra exposure geven. In de praktijk betekent dit dat de FMA de artiest kan promoten op FB, Instagram, Twitter en Linkedin om haar/zijn zichtbaarheid te vergroten. Als je dit absoluut niet wilt, schrijf ons dan zo snel mogelijk een e-mail naar e-mailadres [email protected].

COOKIE BELEID

Wanneer u de FMA-website bezoekt, gebruikt FMA ‘cookie’-technologie om die ervaring eenvoudig, gepersonaliseerd en zinvol te maken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die naar uw computer of een soortgelijk apparaat worden gestuurd dat u gebruikt om toegang te krijgen tot internet, b.v. smartphone, tablet of andere mobiele apparaten wanneer u een website bezoekt en die informatie opslaan over uw gebruik van de website en soms bijhoudt. Sommige cookies die FMA gebruikt, zijn alleen geldig voor de duur van uw websessie en verlopen wanneer u uw browser sluit. Andere cookies worden gebruikt om u te onthouden wanneer u terugkeert naar de website en gaan langer mee.

FMA gebruikt cookies om:

Een specifieke inlogsessie maken voor een bezoeker van de FMA-website, zodat de paginaverzoeken van bezoekers op een effectieve, veilige en consistente manier worden geleverd; • herkennen wanneer een bezoeker van een FMA-website eerder is bezocht; dit betekent dat we het aantal unieke bezoekers dat we op de website ontvangen kunnen identificeren en dat we ervoor kunnen zorgen dat we voldoende capaciteit hebben voor het aantal gebruikers dat we krijgen; • elementen van de promotionele lay-out en/of inhoud van de pagina’s van de website aan te passen; • statistische informatie verzamelen over hoe onze bezoekers de website(s) gebruiken, zodat wij de website(s) kunnen verbeteren en kunnen achterhalen welke onderdelen het populairst zijn bij bezoekers; en • informatie verzamelen over de pagina’s op de FMA-website via onze advertentiepartners. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven waarvan wordt aangenomen dat ze op uw interesses zijn gericht. Voor meer informatie over dit soort op interesses gebaseerde advertenties en hoe u deze functie kunt uitschakelen, gaat u naar https://www.youronlinechoices.com/ of volg de link naar onze website van derden. Zonder deze cookies zijn advertenties die u tegenkomt minder relevant voor u en uw interesses. Sommige cookies die door de FMA-website worden gebruikt, worden door ons geplaatst en sommige door derden die namens ons diensten verlenen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar als u dat wilt, kunt u uw browser wijzigen om dit te voorkomen of om u op de hoogte te stellen telkens wanneer een cookie wordt geplaatst. U kunt ook meer te weten komen over cookies door naar www.allaboutcookies.org te gaan met aanvullende nuttige informatie over cookies en hoe u cookies kunt blokkeren met verschillende soorten browsers. Houd er echter rekening mee dat het blokkeren of verwijderen van cookies die worden gebruikt op de FMA-website(s) ervoor kan zorgen dat u niet ten volle kunt profiteren van deze website.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.